Kenet Detayları

RHEINZINK-Klasik Kenet Sistemi
Klasik Kenet Sistemi, geleneksel çatı uygulayıcılarının teknik literatüründe oldukça yeni bir gelişmedir: İlk olarak 20. yüzyılın başlarında adı geçen bir sistem olarak karşımıza çıkmaktadır. Eğimi 25°’den – karlı bölgelerde 35°’den – fazla olan çatılar için uygun sistemdir. Levhalarn yalnızca bir kez gerekli açıda bükülerek kapatılmasıyla oluşan bu sistem, Çift Kenet Sistemi ile karşılaştırıldığında ısı değişikliklerine bağlı uzunluk değişimlerini daha iyi karşılar. Bunun sonucunda yüzeyde oluşacak dalgalanma en aza indirgenir.
Klasik Kenet Sistem, güçlü eğime sahip metal çatı kaplamalarının görünen yüzeylerinde ve parapetler, çatı katları veya mansard çatıların dikey, eğik veya yatay uygulamalarında tercih edilmektedir. Bu sistem, geniş yüzeyli projelerde Çift Kenet Sistemi’ne göre görsel açıdan daha canlı ve güçlü hatlara sahip bir yapı oluşturmaktadır.

RHEINZINK-Çift Kenet Sistemi
Çift kenetli sistemler, çinkoya özgü burgulu birleşimler ve klasik kenet sistemler için ileri bir aşamadır. Literatürde 1899 yılından beri bilinen bu sistem,eğimi 25° ‘nin altındaki çatılarda ilk tercih olarak kabul edilmektedir. Uygulanabileceği en düşük çatı eğimi 3°’dir (yakl. %5,2). “Çift Kenet” tanımı, klasik tabir edilen doğrusal (boyuna) birleşimlerin iki kez bükülmesini ifade eder. Uluslararası düzeyde önceden profillenen levhalardan oluşan, 25 mm’lik kenet hadve yüksekliğine sahip çift kenetli sistem kabul edilmiştir.
Kenet levhaların bükülmesi ve kapatılması manuel veya kenet makinesi sayesinde mekanik olarak yapılabilmektedir. İçbükey-dışbükey veya konik uygulamaların kullanıldığı özel tasarımlar da sorunsuz şekilde gerçekleştirilebilir. Sunduğu farklı detay çeşitleri sayesinde hem geleneksel hem de modern mimari yapılara uygunluk göstermektedir.